Skip links

Limit Tecnologies és una empresa dedicada a la investigació, desenvolupament i prestació de serveis informàtics i de telecomunicacions orientats a la gestió empresarial. Des de la seva fundació l’any 1986 com empresa de serveis informàtics, Limit Tecnologies sempre ha destacat pel seu lideratge tecnològic, oferint respostes d’acord amb les necessitats del mercat.

Limit Tecnologies té les seves oficines centrals a Manacor i disposa d’un qualificat equip humà què cobreix els principals sectors tecnològics.

Limit Tecnologies sempre ha concentrat tots els seus esforços comercials en la venta i implementació dels seus productes i en mantenir una estreta relació amb l’usuari final, oferint-li un servei de post-venda que li garantitza la resolució de qualsevol incidència en el menor temps possible. El resultat d’aquesta actuació ens ha permès disposar d’implementacions tant a Balears com a la resta del país, com per exemple Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia i Canàries.

El principal objectiu de Limit Tecnologies consisteix en fomentar la incorporació de noves tecnologies dins l’àmbit socio-econòmic per tal de contribuir a incrementar l’eficiència de les empreses i augmentar el grau de qualificació de l’element humà. Limit Tecnologies entén que la qualitat és la via que li permet aconseguir els seus objectius empresarials, i constitueix el pilar fonamental sobre el què sustentar la gestió i el control dels seus processos, recursos i accions.